Arbetarekommun

Jörgen Fransson ordf

Pierre Rydén v.ordf

Malin Pettersson sekr

Kjell Aldsten kassör

Annelie Nilsson

Claes Hagström

Anders Karlsson

Suppleant:

Bodil Hedin

L-G Svensson

Gittan Wester

Rekommenderat

Hjo Arbetarkommuns styrelse

Ledamöter i Hjo Arbetarkommuns styrelse Jörgen Fransson ordf Pierre Rydén v.ordf Malin Pettersson sekr Kjell Aldsten kassör Annelie Nilsson Claes Hagström Anders Karlsson Suppleant: Bodil Hedin L-G Svensson Gittan Wester