Arbetarekommun

Jörgen Fransson,  Ordförande

Pierre Rydén,          Vice ordförande

Rekommenderat

Hjo Arbetarkommuns styrelse

Ledamöter i Hjo Arbetarkommuns styrelseJörgen Fransson (ordförande) Pierre Rydén (1:a vice ordförande) Malin Dahlberg (sekreterare) Kjell Aldsten (kassör) Claes Hagström Lisa Wester Malin Markusson Suppleanter: Bodil Hedin Lars-Göran...