Kallelser

 

Kallelse till distriktsårsmöte

 

för S-kvinnor Skaraborg


 Dag: söndagen den 11 mars 2012

Tid: 10.00-13.00

Plats: ABF i Skövde (Badhusgatan 4, vid Vallegrillen)

 

Systrar!


Varmt välkomna att delta på kvinnodistriktets årsmöte. Programmet utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att skickas ut separat.


Varje kvinnoklubb har ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar.

Övriga medlemmar i kvinnoklubbarna är välkomna att delta på årsmötet men har inte rösträtt.


Vi vill ha in eran anmälan senast den 27 februari. Mejla till ordföranden

Linda Henricsson linda.henricsson@swipnet.se eller ring, sms:a till 0735-751 831.


Motioner till distriktsårsmötet sändes till Linda Henricsson, Frostagårdsvägen 32,

541 42 Skövde eller mejla till ovanstående mejladress senast den 24 februari.


Nomineringar till distriktsårsmötet mejlas senast den 24 februari till valberedningens sammankallande carina.ohlsson@riksdagen.se eller ring 0703-439 630.

Nomineringar sker till ordförande, kassör, ledamöter, ersättare, revisorer, revisorsersättare samt valberedning. Samtliga väljs på ett år.Välkomna till årsmötet önskar styrelsen


Sidan uppdaterades senast: 2012-02-15 19:40