Kommunstyrelsen

Pierre Rydén 2: vice ordförande
Bodil Hedin
Annelie Nilsson
Liselott Karlsson
Claes Hagström
Ersättare
Jörgen Fransson
Roger Krona
Marie Lindberg
Merja Wester

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-20 00:20