Vår politik i Höganäs kommun

Vill vi göra en bra kommun  ännu bättre

Vi vill ta tillvara Höganäs möjligheter och göra en bra kommun ännu bättre att bo, leva och verka i. I socialdemokraternas Höganäs ska utvecklingen gå hand i hand med människors trygghet och jämlikhet.

Våra mål är självklara:

-          Arbete åt alla.  Jobb i stället för bidrag

-          Allemansrätt i sjuk- och äldreomsorg

-          Bra bostäder till rimliga priser

-          En skola för alla där varje människas förmåga tas tillvara och tillåts utvecklas från barnaåren via ungdomstiden,           studentliv och vuxenstudier.

-          På äldre dar ska människor känna trygghet i bostaden, närmiljön och omsorgen.

-          En god miljö med frisk luft, rent vatten och minskade utsläpp.  Detta förutsätter en hållbar utveckling i samklang med    naturen och en god stadsplanering.

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-21 11:44