Press

 Ordförande i kommunstyrelsen /  kommunalråd

Stefan Lissmark  0733-538416

 

Ordförande i Höörs Arbetarekommun / ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Per-Olof Henriksson 0730-300827

 

Ordförande i Socialnämnden / kassör i Höörs Arbetarekommun

Anders Magnhagen 0705-496286

 

1:e vice ordförande i Barn -och utbildningsnämnden

Maria Boström - Lambrén 0732-041015

 

Ordförande i Kultur och Fritidnämnden / vice ordförande i Höörs Arbetarekommun

Jill Andersson 0738-050794

 

1:e vice ordförande i Tekniska nämnden

Marianne Ragntoft 0731-427107

 

Ledamot i VA-GIS nämnden

Göran Dahlgren

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-12 18:05