Beträffande Socialnämnden

Angående vad som händer inom socialförvaltningen för närvarande kan man som kommuninnevånare börja undra hur den styrande alliansen tänker sig framtiden för sociala sektorn och kanske alla sektorer i kommunen.

Det är förvånande, oroande och anmärkningsvärt att man inte redan har tillsatt en permanent chef för sociala sektorn – den näst största i kommunen. Man har haft gott om tid på sig sedan Cecilia Grefve sa upp sig. Nu ska chefskapet hanteras av en utomstående, tillfällig chef på bara 50 %. Dessutom kommer två konsulter att gå igenom en förvaltning som redan är genomlyst och där man uppnått strålande resultat.

Allt detta riskerar slå sönder det man redan uppnått och som skapat intresse för Höörs kommun och gett oss gott rykte utanför kommunens gränser.  Dessutom kostar detta ytterligare pengar förutom de kostnader man redan lagt ner på genomlysning av socialförvaltningen.

Vad är det som gör att man inte redan nu tillsatt en ersättare för Cecilia Grefve? Har man en dold agenda? Har man för avsikt att göra större ändringar även vad gäller andra nämnder?  Oron är stor och ett klargörande från alliansens sida vore på sin plats.

Tror man att här finns pengar att spara och saker att dra in på för att möjliggöra den utlovade skattesänkningen 2013?

 

Socialdemokraterna i Höör

Annagreta Reinholdz

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-24 00:59