Angående sammanslagning av nämnder

Återremiss av ärende i Fullmäktige – vad betyder det?

Förhalning av ärendet tycker Harriet Pålsson och det var just
vad det blev och det var Alliansens fel.

Tanken med återremissen av förslaget att slå samman kultur- och fritidsnämnderna var att låta fyra instanser säga sitt – nuvarande nämnderna, Biblioteket och Musikskolan. Remissförfarandet betyder att ärendet ska gå till berörda parter för bedömning. Kommunstyrelsen är inte expert på detta.

Oppositionen har inte fått tillräcklig insyn i beslutsunderlaget, om det överhuvudtaget finns något att redovisa.

Nu blev vi överkörda som vanligt och ärendet går åter till Fullmäktige utan behandling och utan hänsyn till våra synpunkter om eftertanke och överprövning.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-26 20:43