Kan allmänhetens intresse gå före?

Moderaternas agerande i Höör påminner om en berömd TV-scen med reportern Bo Holmström där han skriker ”Lägg ut, lägg ut” – bara att här gäller det ”Sälj ut, sälj ut” som i fallen med tätortens elnät, skolbussarna mm.

I paritet med detta tänkande står beslutet med endast en rösts övervikt nu senast i KS att inte köpa tomten gränsande till Höörs Mölla – ett naturskönt område, nära centrum, som hade varit en tillgång för alla Höörs innevånare. Nu är det fritt fram att bygga, inhägna eller hugga ner skog Det kan bli svårt eller omöjligt för innevånarna att vandra fritt i området. Det är naivt att tro att så inte blir fallet.

Är det då rätt att se till att privata intressen går före det allmännas? Det är naturligtvis en ideologisk fråga som väljarna har att ta ställning till den 19 september.

Annagreta Reinholdz

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-06 10:35