Är Alliansens löften trovärdiga?

För en tid sedan tog nämnden ett enigt beslut att skolverksamheten i N Rörum inte skulle läggas ned utan ges förutsättningar att få fortsätta och därmed uppfylla medborgarnas krav på att det ska finnas en skola i Norra  Rörum. Att då några månader senare ge tillstånd till en konkurrerande verksamhet är knappast en garant för fortsatt skolverksamhet i byn

Trots att  Alliansen är väl medveten om att det är  ett svagt elevunderlag i Norra Rörum så  väljer man att skapa oro i den befintliga  verksamheten   En följd av tillståndsbeslutet kan bli att såväl den kommunala som den fristående verksamheten riskerar att få ekonomiska problem med nedläggningshot som följd ; detta med tanke på  det begränsade antalet barn i Norra  Rörum.
I  stället borde  befintlig verksamhet vid N Rörums skola ges stöd och arbetsro så  att personal och föräldrar  får förutsättningar att utveckla skolan.

. Alliansen säger att den konkurrerande verksamheten inte kommer att ta några elever från Norra Rörums skola. Även om det skulle stämma så tillför konkurrens knappast några elever till den befintliga skolan i Norra Rörum. Det enda som händer är att de ekonomiska medlen splittras upp på två likadana verksamheter med varsin budget för liten för att få verksamheten att gå runt. Det finns redan fritidshemsverksamhet i Norra Rörum kopplad till skolan där den för övrigt hör hemma. Av vilken anledning vill man koppla denna verksamhet till förskolan?  

Maria Boström-Lambrén (S)

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-12 19:39