Framgångar för Socialdemokraterna i Socialnämnden

Vid socialnämndens möte den 10 maj ) behandlades ännu en gång frågan om resurser till hemtjänsten.  En hemtjänst som går på knäna, nedtyngda inte minst p.ga. de besparingar som gjordes i slutet av 2011 för att få budgeten  inom ram. En ram som vi menar inte speglar den verklighet som man dagligen har att hantera.

Vid föregående nämndssammanträde den 12 april  yrkade den borgerlig majoriteten på att frågan om resursförstärkning skulle återremiteras till arbetsutskottet. Detta trots att ansvariga chefer i en konsekvensbeskrivning gav en bild som innebär att man redan då hade problem med att genomföra de beslut om beviljning som man har gjort. Konsekvenser för både medborgare som anställda kan beskrivas som katastrofala.

Mot detta beslut reserverade vi Socialdemokrater och Miljöpartiet oss mot. Denna reservation har tidigare redovisats här.

Arbetsutskottet behandlade frågan vid sitt sammanträde den 26 april. Inga lösningar gavs då heller på resursbehovet. Dock fick vi Socialdemokrater Arbetsutskottet att inse att vi måste genomföra de beviljade åtaganden som vi har.

Då äntligen den 10 maj kunde en enig nämnd fatta samma beslut som innebär att skapa de resurser som behövs för att utföra hemtjänsten på ett sätt som både kan accepteras av anställda som medborgarna.

Men fortfarande kvarstår faktum att frågan har dragits i långbänk från den 12 april fram till nu, helt i onödan. Hur mycket detta har satt sina spår kan vi utläsa inte minst i sjuk statistiken inom hemtjänsten.

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-12 18:13