Svar angående inglasning Ekeliden

Brev till Socialdemokraterna i Höör /

Störande kommuninvånare

Med anledning av miljö o byggnadsnämndens vice ordförande Mariane Sörensens uttalande i Skånskan i dag gällande inglasning av balkonger på Ekeliden:

Hon säger bl a "Jag hoppas Bo Johansson finner en lösning så att kommuninvånarna runt omkring INTE STÖRS ÄNNU MER" . Alltså stör invånarna i Ekeliden redan kommuninvånarna runt omkring enligt detta uttalande.
Det hade varit intressant att veta vad denna störning består i. Är inte Ekelidens invånare kommuninvånare enligt socialdemokraternas uppfattning?

Hon talar även om att inglasade balkoner skulle upplevas som " en våning till" (orden tagna ur stadsarkitekt Bo Johanssons mun) som skulle påverka omgivningen "ännu mer". Omgivningen är tydligen redan "påverkad".
Ursäkta, men har detta projekt överhuvudtaget fått bygglov av kommunala instanser? Har grannar hörts? Har politiska partier fått yttra sig? Har den kommunala demokratin följts?
Uppenbarligen har projektet fått bygglov eftersom det genomförts eller är det ett svartbygge?
Så hur kan man komma med sådan gammal skåpmat. Mejeriet på sin tid var "kontroversiellt" även det, glöm inte det. Men nu gäller det som "norm" i många stycken.

Beträffande reflektioner i glaset som hon talar om så kan jag (som boende) upplysa att balkongfronterna som idag omger balkongerna redan är i glas, liksom lägenheternas stora fönster, vilka redan nu skulle
orsaka "reflektioner i glaset".  Glas som glas, eller hur.
Det är inga nya ytor vi talar om här, utan befintliga och heller inga nya våningar, 4:e våningen finns redan hur gärna än Bo Johansson försöker tänka bort den.
Och för den delen får vi dagligen reflektioner av inglasningarna på bankhuset som syns väl härifrån. Jag föreställer mig att inglasningar på annat håll t ex de i Mejeriet eller för den delen bostadshus på Storgatan även de ger upphov till "reflektioner".

Som ledamot i nämnden man kanske borde "reflektera" över sitt uppdrag och inte bara sitta och tycka för tyckandets skull (arvoderat tyckande i det här fallet).
Inglasning är vedertaget landet över och här handlar det inte om ett 1700-talshus, fatta istället beslut om utformningen av det hela så har ni gjort nytta som politiker.

Lotta Nordström

------------------

Svar från Stefan Lissmark nedan:

Hej Lotta Nordström!

Först vill jag tacka för ditt brev! Du är mycket detaljerad i detta och jag går inte in på dessa frågor utan istället förklara hur vi tänker. När man är förtroendevald så är det helheten som är det viktigaste.
I ett beslut måste så många aspekter och synpunkter vägas in så att man i beslutet har funnit en gyllene medelväg för alla viljor som finns i ett samhälle. Så var det också när Ekeliden planerades. Långt innan det över huvud taget föreslogs en byggnation där fanns det många synpunkter på vad området och dess byggnader skulle användas till.
Med tiden köptes fastigheten av en privat byggherre och de presenterade sina  planer på byggnation. Även då var det många synpunkter från medborgarna i Höör och det kom in en hel del synpunkter, inte minst muntliga, i den planprocess som följde. Till slut stod byggnaderna där och en del var nöjda med utformningen andra inte så nöjda men alla hade fått komma till tals och beslutet var en medelväg.
Vad jag har förstått så är ni som bor där nöjda med resultatet och trivs i området. I en byggnation finns det alltid saker som man efteråt skulle vilja ha gjort annorlunda eftersom man upptäcker brister eller fel först när man bott in sig i huset. Ibland går det att rätta till rätt enkelt, ibland får man leva med de beslut som är tagna. Oftast har man glömt varför det blev som det blev med alla de val och kompromisser man har haft på vägen. Men som jag skrev i början, en förtroendevalds främsta ledstjärna är att se till helheten och att alla viljor vägs samman till ett så bra beslut som möjligt.

Med vänlig hälsning
Stefan Lissmark
Gruppledare i Kommunstyrelsen för Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-30 19:30