19. Ann-Marie Magnhagen

Ann-Marie Magnhagen

Höör

Jag brinner för ett jämlikare samhälle där kvinnor och män värderas utifrån person
och inte kön. Ett solidariskt samhälle där vi tar hand om varandra istället för
att tjäna pengar på varandra, är det jag vurmar för.

 Jag har arbetat under stora delar av mitt yrkesliv på Ängelholms sjukhus.
Först som lokalvårdare och därefter utbildade jag mig till undersköterska. 
Mitt fackliga engagemang startade här också. Var ordförande i
Kommunals sektion innan jag av sjukhusledningen erbjöds jobbet
som säkerhetschef. Sedan 2007 är jag VD på Backagården..

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-03 14:26