Säger ja till bättre politik inom hemtjänsten.

Vi säger ja till hög kvalitet och bra personalpolitik inom hemtjänsten.

Vi säger nej till LOVen!

Sverige är ett land fullt av valfrihet. Det vi nu behöver är ett land fullt av hög kvalité på de tjänster som utförs.
En trovärdig utförare i omsorg om de som behöver vårt stöd och vår hjälp. Höör behöver därför en arbetsgivare som ser sin personal som en resurs och tillgång. En arbetsgivare som vill ge sina anställda en hög kompetens och en vidareutveckling i sitt arbete, inte en reform som kallas LOVen!

För (S) i Höör
Stefan Lissmark
Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-07 21:44