FÅR VI LOV?


Nej säger vi socialdemokrater för det gäller inte inbjudan till dans utan en annan sorts vals nämligen Införande av valfrihetssystem i hemtjänsten.

Det förslag som ligger för beslut blev återremitterat vid fullmäktiges senaste sammanträde och likaså vid kommunstyrelsens möte den 11 april pga för dåligt beslutsunderlag och formfel.

Vi vet vad det handlar om – de äldre i vår kommun som behöver hjälp för att sköta sysslor i hemmet ska göra ett aktivt val av utförare. I Stockholm har man hundratals firmor som står till tjänst och i Lund är raden av utförare lång. Hur många det kan bli i Höör vet vi inte men vi vet att det inte går att göra ett ickeval och få servicen utförd av Höörs kommun utan det blir enbart privata företag. Alla företag som uppfyller satta krav kommer att godkännas som utförare och risken är stor att något eller några företag blir utslagna av konkurrensen. Hur blir det då med kontinuiteten för våra äldre medborgare är en av många fler frågor som inte är besvarade.

Brådskan att införa detta system är så stor att man från alliansens sida inte har besvärat sig med att göra en utredning och redovisning av vad det innebär för medborgarna här i Höörs kommun, vinsten för kommunen eller över huvud taget lämna någon närmare information.

Vi socialdemokrater säger nej  – vad säger berörda medborgare i Höör?

 Annagreta Reinholdz (S)

(Publicerad i Skånska Dagbladet 3 maj 2013)

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-03 10:02