Insändare från Annagreta Reinholdz

Fråga om demokrati...

Jag kunde tyvärr inte delta kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj.

Jag var därför nyfiken och gick in på Höörs kommuns hemsida för att lyssna på inspelningen, vilket jag rekommenderar alla medborgare i Höör att göra.

Jag hoppades också att alliansen hade några svar till oppositionen vad gäller fördelarna med införandet av LOVen. Vi har nämligen trots frågor från oppositionen under ärendets gång tyvärr inte fått något svar eller någon ekonomisk kalkyl eller en redovisning av hur det kommer att fungera i verkligheten.

Tyvärr uppträder alliansen mycket passivt under kommunfullmäktiges sammanträden så det blir inte mycket till meningsutbyten eller redovisning av vad respektive parti tycker i olika frågor.

Det är nämligen ett problem med allianser – och då menar jag inte den allians som sitter i Stockholm och ”tar ansvar” och odlar jobbskatteavdrag. Jag menar allianser ur demokratisynpunkt. Det är ju så att det här i Höör blir moderat politik som genomdrivs då de mindre partierna i en allians måste svära tro och loven i utbyte mot ordförandeposter och andra attraktiva uppdrag.

Nog hade politiken blivit roligare och debatten mer intressant för allmänheten om varje parti öppet arbetade för att genomföra sina egna idéer. Det borde också locka fler människor att engagera sig. Den nuvarande blockpolitiken är tråkig och ointressant och är till förfång för oss alla.

Att genomdriva en stor förändring med så liten majoritet som i det aktuella fallet gynnar inte medborgarna – det måste bli väldigt många som är missnöjda eller kommer att bli missnöjda när de blir varse vad saken handlar om.

Annagreta Reinholdz (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-19 15:54