LOVen

Varför säger vi nej till LOVen (Lagen om valfrihet inom hemtjänsten)?

För oss Socialdemokrater ska kommunen inte reduceras till att var en insamlingsfond för skattemedel, som ska skickas ut till olika privata utförare. Kommunen ska för de skattemedel de samlar in tillhandahålla tjänster av hög kvalité och med en idéburen grund för medborgarna!

Det finns två starka skäl till att vi säger nej till LOVen!

Medborgaren och medborgaren.

Medborgaren som mottagare av hemtjänst ska vara 100% säker på att man får den tjänst man är beviljad, utförd till högsta möjliga kvalité och med de bäst utbildade personalen.

Medborgaren som arbetstagare som ska ha en anställning som är säker och trygg och där de är garanterade att de får de bästa villkoren för att utföra sitt arbete.

Med dessa två skäl tillgodosedda får vi en välmående kommun för alla medborgare.

 

Stefan Lissmark

Gruppledare i Ks för Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-23 00:21