Protokollsanmälan gällande start av fotbollsakademi på Ringsjöskolan

 

Det är med förundran som vi Socialdemokrater noterar att den borgliga majoriteten i Barn och utbildningsnämnden (Bun) säger nej till förslaget att starta en fotbollsakademi som profil på Ringsjöskolan. Att Bun ska skapa och driva profilklasser är ett av de mål som Kommunfullmäktige har satt upp för Bun denna valperiod. Några profilklassförsök har gjorts men dessa har inte fullt ut kunnat verka då medel inte har anslagits i den omfattningen som skulle behövas för att verksamheten skulle kunna blomma ut och lyfta. När nu Kommunstyrelsen ställer sig bakom skapande av en profil och beviljar anslag säger Bun nej tack? En profil av denna dignitet skulle kunna skapa en positiv framåt anda på en sedan länge stukad och illa sedd skola menar vi Socialdemokrater. När dess utom Kommunstyrelsen stödjer idén så finns det stora möjligheter att Ringsjöskolan med akademin skulle kunna börja få en positiv publicitet och genklang långt utanför Höörs kommungräns men detta tackar de borgliga ledamöterna nej till. Kostnaderna för profilklasserna skulle dess utom gott och väl täckas av de inkomster Bun skulle ha få när de säljer platser till andra kommuners elever. Även detta tackar de borgliga ledamöterna nej till. Frågan är hur de tänkte? Kanske var det ett lite förhastat beslut. Ett beslut som man borde ompröva och ge en ny chans för beslut. 

För Socialdemokraterna
Stefan Lissmark
Gruppledare Ks

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-10 18:31