Protokollsanteckning gällande budget för 2011 och verksamhetsplan 2012-2013 samt skattesats för 2011.

Vilken kommunal service vill kommuninvånarna och näringsidkarna ha i Höör? Vilket utbud och vilken kvalité det är frågor man som förtroendevald måste ställa sig när man sitter i Kommunfullmäktige och ska ta beslut om budgeten för åren framöver.

När vi för samtal med kommuninvånarna så är det inte lägre kvalité på kommunens verksamheter som man för fram eller att utbudet är för omfattande. Ofta är det tvärt om att man vill ha högre kvalité och mer verksamhet.

Kvalité och utbud kostar och vi Socialdemokrater vill ha hög kvalité och ett bra utbud av kommunalatjänster i Höör.

Att kommunens verksamheter ska vara så kostnadseffektiva som det bara går är för oss en självklarhet. Detta att hela tiden se över sin verksamhet så att den motsvarar kommuninvånarnas efterfrågan och se över sina utgifter ska, menar vi, vara en självklar del av verksamheten.

Tillsammans med vårt budgetförslag lägger vi också en plan för hur vi anser att man ska arbeta för att utveckla verksamheterna och göra en kostandsgenomlysning. Vårt motto är att varje skattekrona ska behandlas med varsamhet.

Vi är därför starkt kritiska till den investeringsplan som är lagd. Dels för att Ringsjöskolans renovering inte finns med, dels för de extremt höga kostnaderna för investeringarna de närmsta åren. Dessa kan få farliga konsekvenser om konjunkturen vänder nedåt igen. Många av investeringarna är redan beslutade och i projekteringsfasen så det är allt för sent att stoppa dem men vi måste dra lärdom av detta för tiden framöver.

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-12 17:37