Kommunens pensionsskuld

Protokollsanteckning gällande inlösen av kommunens pensionsskuld.

I samband med försäljningen av Höörs elnät beslutade Kommunfullmäktige att vinsten skulle avsättas till att lösa in en del av den upparbetade pensionsskuld som finns. Dagens beslut innebär att kommunen tar/köper en försäkring i KPA. Vi Socialdemokrater anser inte att detta är den mest optimala lösningen för kommuninvånarnas skattemedel. Där finns en del andra lösningar som man borde ha tagit fram och diskuterat innan man låste sig för en försäkringslösning via KPA menar vi. Vad som är rätt eller fel vet vi först om 10-15 år. Men risken är att vi allt för snabbt och utan diskussion har gått in i en lösning som kan vara mindre gynnsam för kommuninvånarna.

För Socialdemokraterna i Höör 2010-03-11
Stefan Lissmark
Ks gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-12 22:45