Reservation gällande borgensavgift på utgivet borgensåtagande.

Emiliaskolan i Höör ansöker om ett borgensåtagande från Höörs kommun på sin fortsatta utbyggnad av skolan. Vi Socialdemokrater menar att då vi har infört en borgensavgift på 0,40% för vårt eget fastighetsbolag och därmed våra egna lokaler så ska en borgensavgift på 0,40% även tas ut för övriga lån som kommuninvånarna går i borgen för. Vi yrkade därför på att en borgensavgift på 0,40% skulle tas ut på beviljat borgensåtagande för Emiliaskolan men vann inget gehör från den borgliga majoriteten för detta.


För Socialdemokraterna

Stefan Lissmark
Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-10 18:25