Reservation gällande kommunal hyresgaranti.

Vi reserverar oss mot beslutet i Kommunstyrelsen den 30 november 2010 att avslå frågan om att införa kommunal hyresgaranti.

Vi anser att detta är ett mycket angeläget ärende för att möjliggöra ett eget boende för de unga som arbetar, studerande, arbetslösa/sjuka som erhåller studielån, a-kassa/sjukbidrag och som på grund av att de saknar en fast anställning inte kan få eller får teckna avtal om bostad.

Då fastighetsägarna numera är restriktiva och kräver någon form av borgen för ovanstående kategorier och då inte alla har någon närstående att vända sig till, anser vi, att det är allas vårt ansvar (dvs samhällets)  uppgift att hjälpa till.

För Socialdemokraterna
Stefan Lissmark                                         Annagreta Reinholdz
Gruppeldare i Ks                                        Ledamot

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-12 17:33