Reservation mot beslutgällande gällande försäljning och markanvändning på Kvarnbäcksområdet, Persiljan 3.

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att sälja mark enligt rubrik till företaget C4-HUS så att de kan uppföra ett antal hus som ska säljas som bostadsrätter.

Marken är i planeringen avsatt för att bebyggas med hyresrätten. Vi Socialdemokrater menar att är där ingen annan som vill bygga hyresrätter – vilket så ska denna begäran övergå till kommunens eget fastighetsbolag så att de bygger hyresrätter på marken. Vi är helt förvissade om att det finns många kommunmedborgare som skulle vilja hyra en villaliknade bostad i detta område. Vi reserverar oss därför kraftigt mot beslutet.

För Socialdemokraterna
Stefan Lissmark
Gruppledare Ks

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-12 17:29