LOV i hemtjänsten

Reservation gällande införandet av LOV i hemtjänsten.

För oss Socialdemokrater ska kommunen inte reduceras till att var en insamlingsfond för skattemedel, som sedan ska skickas ut till olika privata utförare. Kommunen ska för de skattemedel de samlar in tillhandahålla tjänster av hög kvalité och med en idéburen grund för medborgarna!

Med det sagt finns det två starka skäl till att vi säger nej till LOVen!
Medborgaren och medborgen.
- Medborgaren som mottagare av hemtjänst ska vara 100% säker på att man får den tjänst man är beviljad utförd till högsta möjliga kvalité och med de bäst utbildade personalen.
 - Medborgaren som arbetstagare som ska ha en anställning som är säker och trygg och där de är garanterade att de får de bästa villkoren för att utföra sitt arbete.

Höör som ovan

Stefan Lissmark  
Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-22 23:55