Nytt avtal för Björkviksbadet

 

Reservation mot förslaget till avsiktsförklaring om nytt avtal för Björkviksbadet

 

Efter decenniers diskuterande stod äntligen det av många efterlängtade folkbadet klart för invigning för ett par år sedan. Vi Socialdemokrater gick efter mycket medborgardiskussion med på det avtal som förslogs skulle gälla mellan invånarna och den lokala företagaren som lovat bygga badet. Vi hade synpunkter på en hel del av dess karaktär och innehåll men principen att en lokal företagare skulle finansiera och bygga badet gick vi med på för ett få tillstånd ett bad. Redan efter några få år krackelerar tanken på sammanvävningen privat näringsliv och kommunal verksamhet! Det avtal som tecknats rinner ur bassängen och är inte värt den torkade betongen.

Normalt är ett affärsmässigt avtal ett avtal som man ska hålla avtalstiden ut. I annat fall brukar man få betala ett skadestånd. Detta gäller tydligen inte när det är kommunen tecknar avtal i invånarnas namn. Har man gjort ett allt för bra avtal ska kommuninvånarna be om ursäkt för fräckheten och tilltaget och betala tillbaka det man tjänar. Så resonerar de borgliga partierna i Höörs kommun. Så resonerar inte vi Socialdemokrater. När vi förtroendevalda tecknar avtal i medborgarnas namn så gör vi ibland dåliga avtal och ibland bra avtal. I båda fallen får vi ta det onda med det goda. Mycket få gånger lyckas vi riva upp ett dåligt avtal som vi tecknat (t ex Orupslund) och så ska det vara när vi tecknar avtal på affärsmässig grund. 

Var då avtalet som tecknades med den lokale affärsmannen affärsmässigt? Vi menar att det var så. Båda parter var överens om både avtalstidens längd, dess innehåll och vad kommuninvånarna skulle betala.

Vi menar att det nuvarande avtalet mellan kommuninvånarna i Höör och Björkviksbadet gäller och ska så göra framöver. Det ligger på den lokala affärsmannen att se till så att verksamheten går runt och inte lägga över kostnaderna och skuldbördan på Höörs medborgare.

För Socialdemokraterna i Höör

Stefan Lissmark

Ks-gruppledare

Socialdemokraterna i HÖÖR                  Höör 2011-03-24

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-11 19:56