Ombud till till årsstämman för HFAB

 

Reservation gällande val av ombud till årsstämman för Höörs Fastighets Aktiebolag, HFAB.

 

När det gäller ombud till stämmorna för våra olika kommunala bolag anser vi att det är de av kommunmedborgarna valda förtroendevalda som ska representera medborgarna och inga tjänsteman.

Vi har tidigare motionerat i denna fråga då vi menade att det skulle vara kommunfullmäktiges ledamöter som skulle vara representanter vid årsstämman. Det är från de folkvalda som medborgarna kan utkräva ansvar om det skulle hända något det kan man inte från en tjänsteman.

För Socialdemokraterna

Stefan Lissmark

Ks-gruppledare

Socialdemokraterna i HÖÖR                  Höör 2011-04-07

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-11 20:00