Överföring 100.000 kr

Reservation gällande överföring av medel till kommunstyrelsens konto för information och marknadsföring.

Kommundirektören påtalar att sponsorbidrag till olika idrottsföreningar samt bidrag till olika större evenemang tar en betydande del av budgeten från kommunstyrelsens anslag för information och marknadsföring, verksamhetsområde 2012, i anspråk så att det måste till en överföring av 100 000 kronor från kommunstyreslens anslag för oförutsedda behov.

Vi säger att om det nu är så bra och det nu blir så mycket marknadsföring av kommunen när vi sponsrar olika idrottsföreningar och evenemang så har vi gjort den bedömningen att det är viktigare och bättre än allt annat vi ska göra inom detta område så då behövs ingen påspädning inom kontot marknadsföring och information. I annat fall får man tänka om och prioritera om.
Därför säger vi Socialdemokrater nej till detta förslag.


Höör som ovan

Stefan Lissmark  
Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-23 00:10