Pantbrev på Kubelidens fastighet

Höör 2013-12-06

Reservation gällande godkännende av att ta ut pantbrev på fastigheten Ziegler 2 - Kubeliden.

Vi Socialdemokrater reserverar oss först mot att ärendet inte har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott utan kommer utan diskussion och fullödigt under lag till kommunstyrelsen för beslut. Vi saknar bland annat bokslut för 2012 och budget 2013 samt en professionell genomlysning av de båda. Vi saknar också en diskussion om andra alternativ för finansiering av utbyggnaden.

Vår andra reservation i ärendet gäller sakfrågan. Att medge uttag av pantbrev i fastigheten ny eller gammal underminerar kraftigt medborgarnas säkerhet för de borgensåtaganden som är gjorda sedan tidigare.

Vi anser istället att Kubeliden skulle erbjudas att HFAB köper skolan, gör de utbyggnader som efterfrågas och att verksamheten sedan hyr byggnaderna av vårt kommunala bostadsbolag. På så sätt kan Kubelidens styrelse koncentrara sig på skolverksamheten och dess utveckling och slipper förvalta och tänka på underhåll av fastigheter. Det blir också en långsiktig kostnadsstabilitet utan fluktuation pga höjt ränteläge framöver.

 

Stefan Lissmark
Gruppledare i ks

För Socialdemokraterna i Höör

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-10 13:10