Reservation KS 2013-10-31

Höörs Arbetarekommun                             Höör 2013-10-31

Reservation gällande beviljande av detaljplan för Stenskogen 2:2 och 2:3.

Den aktuella fastigen/fastigheterna var under diskussion i Kommunstyrelsen för några år sedan då de var ute för försäljning. Vid den tidpunkten förordade vi Socialdemokrater att kommuninvånarna skulle köpa in marken då den i stor utsträckning används för rekreation och tätortsnära naturupplevelse för många av Höörsborna. Vid det tillfället fick vi inte majoritet för detta förslag utan istället gjordes en kompromiss om att erbjuda köparen av fastigheterna möjlighet att stycka av tomter för bostadsbyggande mot att övriga delar gjordes som park- och naturmark. Nu vill markägaren inskränka kommuninvånarnas möjlighet att utnyttja delar av fastigheten som just rekreation och tätortsnära naturupplevelse men ändå behålla sin rätta att stycka av och bebygga tomten.

Vi Socialdemokrater menar att när vi sitter i Kommunstyrelsen ska vi se till alla kommuninvånares intressen och inte till en enskild individs ekonomiska fördelar. Därför yrkar vi på att det ursprungliga uppdraget för detaljplanen från 2010-11-30 ska fortsatt gälla.

Socialdemokraterna i Höör

Stefan Lissmark

Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-26 11:28