Reservation KS 2013-11-15

Höörs Arbetarekommun                              Höör 2013-11-15

Reservation gällande avslag på motionen Gratis simundervisning.

Vi Socialdemokrater stödjer tanken på gratis eller i stort sätt låg avgift för simundervisning för de små barnen (5 år och uppåt). Om avgiften för erbjuden simundervisning är låg eller ingen minimerar vi risken att föräldrar väljer bort att låta sina barn få simundervisning tidigt i livet pga dålig ekonomi. Vi samhälssmedborgare har då tagit ett så stort ansvar för andras barn som vi kan göra i denna sak. Där för bifall till motionen och medlen för detta tas från Kommunstyrelsen oförutsedda det första året. Därefter läggs det på Kultur- och fritidsnämnden.

Stefan Lissmark
Gruppledare i ks

För Socialdemokraterna i Höör

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-26 11:35