Skriftlig reservation angående tillstånd och bidrag för enskilt fritidshem BUN §70

Vi reserverar oss mot nämndens beslut att bevilja tillstånd att bedriva fristående fritidshemsverksamhet vid Möllans förskola, Svenstorp 101, 243 92 Höör av följande anledningar:

1.       För en tid sedan tog nämnden ett enigt beslut att skolverksamheten i N Rörum inte skulle läggas ned utan ges förutsättningar att få fortsätta och därmed uppfylla medborgarnas krav på att det ska finnas en skola i N Rörum.  
Att då några månader senare ge tillstånd till en konkurrerande verksamhet menar vi inte är utvecklande eller kvalitetsskapande för N Rörums skolverksamhet. Det är inte heller en garant för fortsatt skolverksamhet i byn.
Trots att  Alliansen är väl medveten om att det är ett svagt elevunderlag i N Rörum väljer man att skapa oro i den kommunala verksamheten  och riskerar i slutändan att såväl den kommunala som den fristående verksamheten kan få ekonomiska problem med nedläggningshot som följd med tanke på  det begränsade antalet barn i N Rörum.
 Vi menar att befintlig verksamhet vid N Rörums skola ska  ges lugn och arbetsro så  att personalen får  förutsättningar att utveckla skolan.

2.       Fritidshemmen hör inte till förskolans barnomsorg utan till skolbarnomsorgen. Det förutsätter ett nära samarbete mellan skola och fritidshem där fritidspedagogerna spelar en viktig och bärande  roll. Vid Möllans förskola finns av självklara skäl inga fritidspedagoger som kan ta hand om och utveckla fritidshemsverksamheten. 

 

För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Höörs kommun

 

Maria Boström-Lambrén        Bengt Johansson        Susanne Asserfors       Ingrid Söderbom

2:e v.ord. BUN (s)                      ledamot (v)                 ledamot (s)                     ersättare (s)

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-11 19:42