Ungdomslöner

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot fullmäktiges beslut den 27 mars ang inrättandet av  särskilda ungdomslöner i Höörs kommun.

Inledningsvis vill vi instämma i personalenhetens bedömningar att det inom rådande kollektivavtal redan går att uppnå det som är motionärens syfte. Detta utan att sänka lönen för ungdomar.

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem som har mer än en orsak. Dock finns det inget samband mellan löner och kostnader för ungdomar och arbetslöshet. Detta är belagd via två reformer som Allians regeringen har infört. Lägre sociala avgifter för ungdomar under 26 år. Har dömts ut som åtgärd inte minst av Riksgälden. Vidare krogmomsen som har haft marginell påverkan, och som dessutom är en en dyr reform om man ser till kostnad för varje arbetstillfälle som det skapats. Men framförallt de har inte haft någon påverkan på ungdomsarbetslösheten.

Orsakerna till den höga ungdomsarbetslösheten går att finna i framförallt två orsaker.

Vi har efter sex år med en utbildningsminister som är Folkpartist, skapat en skola som i alla internationella jämförelser halkar efter. En skola som bygger mer på kontroll än stöd. En skola som är splittrad utifrån social tillhörighet, där föräldrars bakgrund som stöd för barnen blir allt mer viktigt. En skola som inte klarar av att motiverar ungdomar att läsa vidare.

Vidare så ser vi många bristyrken inte minst inom de traditionella hantverken. Dessa gymnasiekurser som innehåller en stor grad av praktik och som därmed också vore lämpliga för de unga som inte är studeimotiverade. Dessa gymnasieprogram vänder ungdomarna ryggen åt då dom numera efter utbildningsministerns krav inte ger högskole-behörighet.

Att i det läget som beskrivs ovan då begära att ungdomar som utför arbete inom det offentliga där det idag redan råder osäkra arbetsförhållanden, med SMS inkallelse på kort tid osv, dessutom inte skulle få samma lön för samma utfört arbete är för oss Socialdemokrater helt främmande.

Ungdomar har samma kostnader för hyra, mat och kläder som alla andra människor. Varför ska just dom unga bestraffas just därför att dom är unga.

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-22 23:49