Åtgärder väg 23 genom Höör.

Kommunfullmäktige Höörs Kommun 2013-02-27.

Reservation gällande genomförandeavtal angående åtgärder på väg 23 genom Höör- delen mellan tätortsporten i söder och fram till cirkulationsplats med väg 13.

Vi i den Socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige vänder oss inte mot de föreslagna åtgärderna utan ser dem som nödvändiga utan mot att kommunen ska vara medfinansiär till projektet. Vi menar att vi inte ska betala upprustning och utbyggnad av statligavägar. Detta skapar konstigheter på olika plan i relationen mellan kommun och stat men också mellan kommunerna vilket inte gynnar någon part i längden. Vi menar att det Höörs kommun ska koncentrara sig på är att investera i är förskolor och skolor. Dessa får i de borgligas förslag stå tillbaka för en upprustning av en väg som staten äger.

Därför reserverar sig den Socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige mot detta beslut vad gäller finansieringsmodellen.

Höör som ovan
För den Socialdemokratiska gruppen i Kf

Stefan Lissmark
Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-18 20:22