Pantbrev på Kubeliden.

Höörs Arbetarekommun                             Höör 2014-01-26


Reservation gällande godkännande av att ta ut pantbrev på fastigheten Ziegler 2 - Kubeliden.

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att medge uttag av pantbrev i fastigheten enligt ovan.

Att medge uttag av pantbrev för belåning i fastigheten ny eller gammal underminerar medborgarnas säkerhet för de borgensåtaganden som är gjorda sedan tidigare.

Fristående skolor har valt att agera på en privat utbildningsmarknad. Detta är reglerat av såväl Kommunallag, Skollag som lagen om Lika Villkor. Efter tidigare överklagan av Kommunfullmäktiges beslut att bevilja borgen fastställde Kammarrätten Förvaltningsrättens dom genom att inte ge prövningstillstånd. I domen fastställdes att kommunen inte ska gynna enskild verksamhet utifrån de lagar Riksdagen instiftat.

Vi anser att beslutet att medge uttag av pantbrev att belåna den fastighet kommunen redan gått i borgen för är att kringgå Kommunallag, Skollag som lagen om Lika Villkor.

 

Maria Boström-Lambrén
Gruppledare i KF

för Socialdemokraterna i Höör

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-14 08:40