Ny GC-tunnel i cirkulationsplats väg 13/23

 

Reservation gällande genomförandeavtal för anläggning av ny GC-tunnel i cirkulationsplats väg 13/23- benet mot Eslöv.

Vi i den Socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige vänder oss inte mot den föreslagna åtgärden, att säkerställa gång- och cykeltrafikanternas framfart, utan det är att kommunen ska vara medfinansiär till projektet. Vi menar att Höörs medborgare inte ska betala upprustning och utbyggnad av statligavägar två gånger. Dels genom att betala statlig skatt dels genom att betala kommunal skatt som går till statliga utgifter. Detta skapar konstigheter på olika plan i relationen mellan kommun och stat men också mellan kommunerna som inte gynnar någon part i längden. Vi menar att det Höörs kommun ska koncentrara sig på är att investera de inbetalda kommunala skatterna i utbyggnad och upprustning av förskolor och skolor. Med de borgligas förslag får dessa investeringar i kommunal verksamhet stå tillbaka för en upprustning av en väg som staten äger.

Därför reserverar sig den Socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige mot detta beslut vad gäller finansieringsmodellen.

Höör som ovan.
För den Socialdemokratiska gruppen i Kf

Stefan Lissmark
Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-18 20:04