Reservation vatten och avlopp

Reservation angående beslut om inriktningen för VA i Höörs Kommuns norra delar.

Utbyggnad av vatten och avlopp i de norra delarna av Höörs Kommun är en nödvändighet. Fem olika utbyggnadsförslag har utretts och delgivits Tekniska nämnden. Detta beslut kommer med stor sannolikhet bestämma hur VA kommer att byggas ut.

Vi vill att Kommunstyrelsen ska få ärendet på sitt bord då investeringen kommer att hamna på runt 100 miljoner kronor.

Socialdemokraterna i Tekniska nämnden vill vidare utrycka sin oro över vattenförsörjningen i Norra Rörum, Tjörnarp samt Karlarp. Förslaget till beslut innebär att vattenverken i de norra delarna på sikt ska läggas ner. Vi vill att det ska finnas ett vattenverk i Norra Rörum och ett i Tjörnarp för att säkerställa vattenförsörjningen i Höörs Kommuns norra delar.

Socialdemokraterna i Tekniska Nämnden i Höörs Kommun.

Olof Asserfors

Marianne Ragntoft

Roger Persson

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-12 14:11