Policy för Höörs Arbetarekommun.

Här nedan finner ni antagna policys för Höörs Arbetarekommun.

Dokumenten är levande och kommer att uppdateras när det kommer kompletteringar/ändringar. Klicka på länkarna för att öppna ett word-dokument.

 

Policy mot kränkande särbehandling (Uppdaterad 2015-01-15)

Policy mot sexuella trakasserier (2015-01-15)

Policy vid dödsfall (2015-01-15)

Policy vid missbruk (2015-01-15)

Policy vid sjukdom (2015-01-15)

Policy vid uppvaktning och avtackning (2015-01-15)

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-15 21:29