Våra företrädare

Socialdemokraterna har många människor som är aktiva som förtroendevalda. Det betyder att de arbetar med att förverkliga våra idéer. På denna sida kan du se vem som företräder Socialdemokraterna i Hörby i olika nämnder och styrelser.