Svenska kyrkan

Socialdemokraterna i Hörby har även representanter i Hörbys kyrkofullmäkltige och kyrkoråd.

Efter ett bra kyrkoval 2013 har vi numera 5 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare i kyrkofullmäktige.

Det är vi som representerar Socialdemokraterna i Kyrkofullmäktige:

Ordinarie ledamöter:

Ulla-Britt Thiman, vice ordf.
Robert Stenbeck
Hans Ljungquist
Tommy Neubert
Mikael Nersäter

Ersättare:

Anna-Carin Håkansson
Gunnar Bergquist
Lena Rosvall

 

Det är vi som representerar Socialdemokraterna i Kyrkorådet:


Ordinarie ledamöter:

Robert Stenbeck, vice ordf.
Ulla-Britt Thiman

Ersättare:

Tommy Neubert

 

Övriga uppdrag inom Kyrkan:

Revisorer:

Ersättare:
Gunnar Bergquist

Valnämnd:

Ordinarie ledamöter:
Monica Hall
Monika Johnsson

Ersättare:
Gunnar Bergquist
Anna-Carin Håkansson

Ombud till Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation:
Robert Stenbeck

Elektorer för biskopsvalet:

Ordninarie:
Robert Stenbeck
Ulla-Britt Thiman

Ersättare:
Tommy Neubert

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-18 16:41