Medlemsmöte 18/5

Välkommen till ett aktivt möte med medlemmen i fokus 

Att vara medlem i socialdemokraterna ger inte bara möjlighet att få utlopp för ett engagemang eller påverka politiken utan ger även dig som person möjligheter till både studier och personlig utveckling. Arbetarekommunens medlemsmöte i maj har medlemmen och medlemsutveckling i centrum. Mötesledare är Renaldo Tirone som är försteombudsman på SEKO. Renaldo har en gedigen erfarenhet av både värdegrundsarbete och ledarskapsutveckling från den fackliga världen. 

Så välkommen på medlemsmötet den 18 maj som blir en aktiv och spännande kväll under vilken vi utvecklar oss själva och partiet. 

Under mötet kommer också val till ersättare till socialnämnden att förättas. 

Tid: 18 maj klockan 18.30 Plats: Kommunhuset i Hörby, Victoria Benedictsson 2 

Tilltänkt dagordning finnes här!

 

Välkommen!

Socialdemokraterna Hörby 

 

Har du frågor eller funderingar kontakta någon av oss:

Vice ordförande Renaldo Tirone renaldo.tirone@seko.se eller 040-660 33 05
Valberedningens sammankallande Carina Anderberg Carina.anderberg@horby.se
Sekreterare Heidi Laine Lundgren heidi.laine@me.com eller 0723-02 01 99