Översiktsplan 2030

Arbetet med framtagande av kommunens nya översiktsplan som sträcker sig till år 2030 är i full gång. Under tisdagen deltog representanter från fullmäktigepartierna tillsammans med tjänstemän i en workshop med syfte att utveckla materialet ytterliggare.

För Socialdemokraterna deltog Henrik Andersson (Gruppledare i kommunfullmäktige), Susanne Meijer (Kommunstyrelsens ordförande) och Håkan Hansson (vice ordf. Kultur- & Fritidsnämnden).

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-18 15:50