Uttalande, ang. arvodesfrågan

Här nedan följer ett kortare utlåtande från oss socialdemokrater med anledning av den tidningsartikel som nu publicerats i Skånska dagbladet. I tidningen framstår det som att kommunstyrelsens ordförande, Susanne Meijer, som under föregående mandatperiod var 2:e vice ordförande för Socialnämnden ska ha fått utbetalt dubbla arvoden, vilket hon sedermera korrigerat.

Ang. Uppgifter i massmedia
De publicerade uppgifterna om Susanne Meijer (S), kommunalråd i Hörby, rörande felaktigt utbetalt arvode är kända sedan snart 1.5 år tillbaka. Korrigering skedde direkt genom ett konstruerande av en återbetalningsplan fördelad över 1,5 år. Hon har inte själv skrivit på eller lämnat in anspråk på ersättningen, men har varit mycket dåligt uppmärksam på utbetalningarna som dubbelregistrerats av lönekontoret. Det är självklart dåligt hanterat av Susanne. Nya rutiner arbetas nu fram av kommunens lönekontor för att undvika dubbelutbetalningar till politiker och övrig personal. Kommunstyrelsen har ett arbete tillbaka i åren som innebär en översyn och förenklad hantering för lönekontoret rörande personal och politiker


Håkan Hansson
Ordf. Socialdemokraterna i Hörby

Henrik Andersson  
Gruppledare för Socialdemokraterna 

Susanne Meijer
Kommunstyrelsens ordförande 


  

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-14 15:31