Arbets- och skyddskläder till kommunanställda

MOTION
SOCIALDEMOKRATERNA HÖRBY


Till
 Kommunfullmäktige Hörby

Översyn av hanteringen av arbets- och skyddskläder
till anställda i kommunen

Under några dagar hösten 2011 var undertecknad på studiebesök i ett antal verksamheter. Efter dessa dagar kunde man konstatera att de var stor skillnad hur olika yrkesgrupper var klädda.

Tekniska kontorets personal parkarbetare och fastighetsskötare, uteslutande män, var utrustade med ändamålsenliga kläder märkta med kommunens namn och emblem, de var utrustade med skyddsskor och hjälm.

Socialförvaltningens personal som arbetar i vården, de allra flesta kvinnor, hade i bästa fall en ärmlös tunn väst märkt med kommunens namn och emblem. För övrigt används egna kläder och skor.
Många av deras arbetsuppgifter är av den karaktären och utförs i miljöer som inte är de allra bäst att det finns behov av ändamålsenliga arbets- och skyddskläder.

Detta är inte bara att arbetsmiljöproblem för kvinnogruppen utan skall även ses som jämställdhetsproblem. Vårdpersonalen får således bekosta sina egna arbetskläder och de har dessutom lägre lön än andra grupper.

Undertecknad yrkar följande:
#  att kommunstyrelsen, som personalorgan, låter se över hur förvaltningarna
    löst hanteringen av arbets- och skyddskläder

#  att redovisningen sker till kommunfullmäktige i samband med beslut om
    rambudgeten i juni

#  att förslag på förändringar börjar gälla snarast möjligt därefter

Hörby den 2 februari 2012-02-02

Tommy Hall

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-15 11:33