Avskaffa utmaningsrätten i Hörby kommun

Den borgerliga majoriteten i Hörby införde under förra mandatperioden utmaningsrätt gentemot de kommunala verksamheterna. Till dags dato har det inkommit tre utmaningar varav en är fullföljd och en extern entreprenör har fått ta över ett av kommunens äldreboenden. Det kan näppeligen påstås att intresset från marknaden varit stort eller att vinsterna för kommunen och dess skattebetalare varit annat än tveksamma om några alls.

Vi socialdemokrater är inte kategoriska motståndare till att låta privata entreprenörer verka inom den kommunala sfären. Däremot anser vi att det från början till slut ska vara kommunens behov som avgör om, när och hur en extern utförare ska tas in, inte den privata marknadens möjlighet att göra vinst på skattebetalarnas pengar.

Dessutom innebär utmaningsrätten att det ständigt hänger en bila över de kommunanställda då de från dag till annan inte vet om de har kvar sitt arbete eller ej. Utmaningsrätten bidrar därmed till en arbetsmiljö som inte är inspirerande och trygg. Detta  har även de borgerliga politikerna i Helsingborg insett och har  därför slutit en överenskommelse med Socialdemokraterna om att man inte kommer att införa någon utmaningsrätt i den kommunala vården.  


Då vi inte kan se att utmaningsrätten tillfört kommunen, dess invånare eller verksamheter något mervärde yrkar socialdemokraterna att:

Policy för utmaningsrätt i Hörby kommun avskaffas snarast.


För socialdemokraterna i Hörby
Heidi Laine Lundgren

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-30 23:10