Bättre kollektivtrafik mellan byarna och andra tätorter än Hörby

    Hörby kommun är utbrett över ett stort geografiskt område och gränsar till flera olika grannkommuner. Ett annat särdrag för kommunen är förutom storleken är att det finns många mindre byar utanför själva tätorten Hörby. I dessa byar finns idag en kompletteringstrafik för kollektivtrafiken som i första hand utgår från att knyta samman byarna med tätorten Hörby.
Enligt signaler från exempelvis byaföreningar finns det önskemål och behov av att ha kompletteringstrafiken annorlunda ordnad.

Svensköp kan nämnas som exempel. Byn ligger närmare Tollarp i Kristianstad kommun än Hörby tätort. För boende i Svensköp som studerar i Kristianstad, arbetar norrut alternativt västerut mot Hässleholm, är listade på vårdcentralen i Tollarp eller vill gå på biblioteket där blir det en ologisk omväg att först åka söderut till Hörby och därifrån tillbaka via E22:an till Linderöd, Tollarp och Kristianstad. Idag är man beroende av bil eller hänvisad till Hörby om man vill åka kollektivt på enklaste sätt. Svensköp är bara ett av exemplen på hur den kollektivtrafik vi har idag inte riktigt överrensstämmer med människors levnadsvanor.

Med hänvisning till ovanstående yrkar socialdemokraterna att:

- För att främja kollektivtrafikåkandet är det önskvärt att Hörby kommun tar ett helhetsgrepp över hur kollektivtrafiken för Hörbyborna är planerad och utformad. För att göra detta ska kommunen genomföra en genomlysning av vilka behov som finns och hur dessa överensstämmer med befintlig kollektivtrafik i Hörby och dess grannkommuner.

Kommunen ska i denna genomlysning ta in synpunkter från Hörbyborna. Detta kan ske genom att enskilda medborgare kan lämna in synpunkter, dialog med byaföreningar och andra föreningar eller ungdomsstyrelsen.

Hörby kommun utifrån resultaten i genomlysningen anpassar och utvecklar kollektivtrafikens utformning i samarbete med både Skånetrafiken och våra grannkommuner.


För socialdemokraterna i Hörby
Heidi Laine Lundgren

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-30 23:07