En egen namnskylt på dörren för alla, inte bara för de starka

Jag som socialdemokrat anser att alla har rätt till en egen namnskylt på dörren. Att flytta hemifrån när man är vuxen är en rättighet som förvägras många. En önskan till ett självständigt liv finns hos alla. Alla vill ha möjlighet att öppna sin dörr för den man själv väljer att öppna dörren för.

Jag vill att Hörbyborna skall ställa sig frågan om den möjligheten skall finnas för alla oavsett vilka sociala förmågor som individen har. De som har det speciellt svårt idag är ungdomar med olika funktionshinder, sociala som psykiska samt de med olika handikapp, förvärvade som medfödda.
Jag anser att alla har rätt till en bostad integrerad i samhället efter personens behov, inte ett komplex i kommunens ytterkant. Socialdemokraterna har gått till val på att underlätta för funktionshindrade oavsett ålder, man skall ha en god tillgänglighet i samhället.

Hur anser femklövern i Hörby att våra medmänniskor i samhället skall kunna leva och verka med bra villkor om man inte får en värdig bostad. Hur tänker femklövern lösa bostadsproblemet i Hörby?  
En valfrihet rörande egen boendeform utan att behöva flytta från familj, vänner och socialt nätverk är ett krav från mig som Socialdemokrat.

Susanne Meijer (S)

 

Publicerad i Skånska Dagbladet 17 juni 2011

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-17 11:12