Frivilligt socialt arbete – Frivilligcentral

Motion till kommunfullmäktige i Hörby 

Hörby kommun har under många år haft en välfungerande frivilligcentral.  Det sociala frivilliga arbetet utvecklades av en anställd frivilligsamordnare genom statliga stimulanspengar.  Det fanns ett utvecklat nätverk med Hörbys föreningsliv, skola, kyrka och pensionärsföreningar. En frivilligcentral är en länk mellan samhället och den personen som önskar göra en ideell insats och den som får stödet.

• Frivilligt socialt arbete kan vara att besöka, ringa eller på annat sätt ha kontakt med äldre, funktionshindrade, eller andra personer tex inom socialpsykiatrin, unga som äldre. Ett nätverk finns utarbetat av projekttjänsten som avslutades 20111231.

• Målgruppen unga som Frigga projektet vände sig till vore synnerligen lämplig att finnas i en frivilligcental. Hörby har utbildade Frigg mentorer som väntar på att få komma i frivilligt socialarbete


• Nyanlända och flyktingar är ytterligare en grupp som på ett fint sätt kan få en naturlig länk till det svenska samhället. Hörby har redan öronmärkta pengar från migrationsverket för introduktion av nyanlända som kan slussas över i Frivilligcentralen, dessa pengar skall användas för det de är avsedda för nämligen en integration i Svenska samhället.

Uppdraget för Hörby kommuns frivilligsamordnarevar var att ansvara och utveckla frivilligcentralen med god samverkan med  alla kommunens verksamheter. Vilket innebar att arbeta fram ett förslag till frivilligpolicy, sprida information, rekrytera nya frivilliga samt handleda enskilt eller i grupp.
De senaste åren har verksamheten minskat och ett flertal Hörbybor har diskuterat med Socialdemokraterna hur denna nedmontering har kunnat ske.
Av den anledningen ställde Socialdemokraterna en enkel fråga till Socialnämndens ordförande ” Hur organiseras och hanteras frivilligcentralen i Hörby kommun?” vi fick det anmärkningsvärda svaret att Hörby kommun sedan 2011-12-31  inte längre har en frivilligcentral.

Idag har en tjänsteman på Träffpunkten ansvaret att svara i telefon om någon ringer men det finns inte  utrymme för annat. Detta innebär att verksamheten nedmonteras sakta men säkert.Socialdemokraterna undrar hur femklövern hanterat frågan och eftersom vi inte erhållit bättre svar från ordföranden och förvaltningen så yrkar vi följande.

Socialdemokraterna yrkar
- att Socialförvaltningen enligt de program och policy som redan är utarbetade i Hörby kommun snarast  påbörjar uppstart av  den nedlagda frivilligcentralen
- att målgruppen utökas och att flyktingverksamheten, nyanlända och projekt enligt Frigga involveras i frivilligcentralen
- att Socialpsykiatrins besökare via Träffpunkten involveras

Fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna
Susanne Meijer   Johan Månsson
Hörby 20112 05 20

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-07 15:37