Lagen om valfrihet

Begäran om att utöka omfattningen av LOV (Lagen om valfrihet) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad omvårdnad
Vi socialdemokrater bejakar mångfald och valfrihet inom välfärdens verksamheter. Alternativa utförare har bidragit till utveckling och förbättring. Det ytterst avgörande är inte driftsformen. Det väsentliga är att verksamheten håller hög kvalitet och kommer alla till del efter behov. Vi ser gärna att de små företagen får möjlighet till verksamhet inom hälso- och sjukvård inom kommunen.

Vård och omsorg är en marknad där företagen kan välja de mest lönsamma och friskaste medborgarna. Det finns en uppenbar risk att utbudet av välfärdstjänster blir lägre i mer kostnadskrävande områden. Eftersom Hörby kommun är stor till ytan leder LOVèn troligen till att de redan stora aktörerna många sk riskkapitalbolag är de som blir aktuella i vår kommun för LOV tjänster.  Med all sannolikhet finns ingen möjlighet för de mindre företagen att etablera sig då lönsamheten är svag i en stor kommun med få innevånare, då det är långa körsträckor. Risken är då att tätorten får LOV tjänst, men inte landsbygden. Detta leder då till att den kommunala hälso- och sjukvården samt omvårdad  och hemtjänst blir dyrare att utföra.

Därför kommer vi säkerligen att se att mindre, personaldrivna eller idéburna aktörer har mindre möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Idag är det stora vårdbolag som utgör merparten av entreprenörerna inom vård och omsorg. En ny modell får dock aldrig leda till att man ställer lägre krav på arbetsgivaransvaret. Kollektivavtal ska gälla i all verksamhet, personalens meddelarfrihet och rätt till kompetensutveckling och även i övrigt goda arbetsvillkor måste säkerställas.
Ytterligare ett problem med LOVÈN är att företagen som blir aktuella kan tillhandahålla tilläggstjänster som fönsterputsning, hund och katt vakt, trädklippning mm. Individen kan även få RUT avdrag via företaget. Detta missgynnar kommunens verksamhet som inte får tillhandahålla dessa tilläggstjänster enligt kommunallagen.

En demokratiskt styrd och solidariskt finansierad vård och omsorg som ges efter behov är en grundläggande del av den svenska välfärden. Den politik som den nuvarande regeringen driver inom välfärdens område leder i en helt annan riktning. Företagens lönsamhet går före medborgarnas tillgång till välfärdstjänster av hög kvalitet. Vi tar därför avstånd från den nuvarande formen av valfrihetssystem (LOV) och om vårdval. Dessa båda lagar innebär fri etablering för företag inom välfärdsområdet. Företag kan etablera sig var helst de finner det mest lönsamt.

För socialdemokraterna
Susanne Meijer 2:e vice ordförande i Socialnämnden
Hörby 2012-04-03

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-16 15:01