MP borde frigöra sig från sina borgerliga överförmyndare

I Skånes politiska flora hittar man femklövern. Mp:s argument att ingå i denna mesallians är att man har större chans att genomföra egen grön politik.
Trots grönmålning förblir femklövern en blå växt. I regionstyrelsen stöder mp moderata nedskärningar i vården och höjda kollektivtrafikavgifter.
Hur grönt och socialt är det i Hörby? Det nybyggda kommunhuset saknar smarta energilösningar, samma sak gäller sportcentret. Den föreslagna vindkraftsplanen har fått enorm kritik från länsstyrelsen för att den inte är långtgående nog. Översiktsplanen för Ludvigsborg beaktade inte miljömålen och fick bakläxa.
I miljönämnden saknas nödvändig budget för ett ändamålsenligt arbete. Det är först när mp har satt in en ny ersättare som de gröna deltar på mötena. Under 2011 stod deras stol tom. Den mp-ledda socialnämnden sålde ut Vallgården till Carema trots kritik och varningar.

Var finns den gröna prägeln i Hörby, som mp ska driva? Hos Dalkia som ska sköta energieffektiviseringen, inte precis för småpengar? I den nya trafikplanen? Var mp aktivt i kampen mot Shell i Oderup? Syntes de på kärnkraftsmötet som vi anordnade i fjol? Var någon miljöpartist på vindkraftsmötet på kommunhuset? Var mp delaktiga i att ta fram Hörbys energieffektiviseringsstrategi? Jag minns mycket väl att talarstolen på fullmäktigemötet var fri från deras ledamöter ända tills jag uppmanade dem att delta i debatten.

Nu missar mp chansen att frigöra sig från sina borgerliga överförmyndare. Det hade varit hur enkelt som helst att bryta ut ur femklövern. Majoritetsförhållandet i Hörby hade inte ändrats, men mp hade kunnat driva egen politik. Jag hade glatt mig över ett fritt och starkt miljöparti.
"Vi tänker fortsätta arbeta för goda och medmänskliga värderingar i ett öppet och demokratiskt Hörby där man söker breda samförståndslösningar", säger Torbjörn Malvå. Är det ordförandeplatsen i socialnämnden han menar, som mp möjligtvis hade fått lämna vid en avsägelse från femklövern? Om han syftar till miljöpartiets tre solidariteter: solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet, solidariteten med kommande generationer, solidariteten med världens alla människor är de inte kompatibla med en moderatstyrd regering.

Anita Ullmann,
2:e v. ordf. miljönämnden (s)

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-07 15:32