Majoritet eller minoritet?

Det är svårt att veta om miljöpartisterna i Hörby är majoritetspolitiker eller oppositionspolitiker - helst i den nämnd man själv har ordförandeskapet.  Ordföranden J. C skriver i sitt senaste debattinlägg att Mp har ordförandeskapet i Socialnämnden. Är det ordföranden som dedikerat 2012 till äldrefrågor eller är det femklövern eller kanske helt enkelt Miljöpartiet. Socialdemokraterna har i alla fall inte haft en diskussion i presidiet om den framtida visionen. Men kanske är ordförandens mål inte femklöverns. Ja, nog går vi om varandra, J. C tar upp att frågan om arbetskläder till de anställda inom socialförvaltningen. Att detta är på gång att förverkligas?  Men har försinkats av att ett parti satt sig mot. Detta är en mycket märklig argumentation.
Menar Cimmerbeck på allvar att Socialdemokraterna för det första ska veta vilka planer den borgerliga majoriteten har i pipeline och att videssutom ska sluta lägga fram politiska förslag i frågor vi anser varaangelägna? Då måste vi i så fall göra henne besvikna. Vi har inte för avsikt att varken hålla reda på den borgerliga femklöverns kaotiska inre liv, inte heller tänker vi sluta visa Hörbyborna att det finns ett ansvarstagande och aktivt politiskt alternativ till den nuvarande politiska majoriteten - redo att ta över rodret i kommunen i valet 2014.
Vad gäller delegationsordningen som återigen togs upp och reviderades på förra nämndsmötet så var nämnden enig, förutom miljöpartiet. 

Beslutet togs då ordförande tog en paus från sitt uppdrag pga hälsoskäl. Det är verkligen läge för ordföranden att ta sitt ordförandeskap på allvar och börja arbeta med gruppdynamik och samstämmighet. Cimmerbeck klär med sin insändare ännu en gång i ord med en förlamande passivitet som hennes egen nämndsgrupp och dess interna stridigheter innebärför alla socialnämndens verksamheter.

Heidi Laine Lundgren (S)                         Susanne   Meijer (S)ledamot kommunstyrelsen                                   andre vice ordf socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-07 16:13