Man upphör inte att förvånas

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i socialnämnden upphör inte att förvånas över den beslutsstress som femklöverna har. Socialnämnden befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Det är tydligt att det finns allvarliga brister i den ekonomiska styrningen och uppföljningen vilken omedelbart måste förbättras i förvaltningen. Femklövern hänvisar ideligen till den gamla nämnden. Har de inte förstått att det var deras politik då också. Den politik som nu skänkt Hörbyborna runt 28 miljoner i underskott 2011 i socialnämnden, under 2010 var det 29 Mkr i underskott.

Men vi får ALDRIG glömma att det är människor som vi politiker beslutar om. Snabba ogenomtänkta beslut drabbar den enskilde svårt. Vi får aldrig heller glömma att den borgerliga politiken har skapat ett samhälle med ökade klyftor mellan fattig och rik. Ett beslut av oss politiker kan leda till att en familj inte får mat den kommande veckan. Att den sjuke inte får vård och medicin. Allt detta beror bla på de av borgarna försämrade socialförsäkringarna, ökad arbetslöshet och försämrad A- kassa. Socialtjänstlagen ger den enskilde rätt till försörjningsstöd om behov föreligger.

Tyvärr är det så att människor i vår kommun drabbas negativt av femklöverns beslutsstress. Bland annat pga den tillfälligt indragna delegationen.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet manar till eftertanke. Det skall vara rättsäkra beslut om försörjningsstöd. Man skall inte behöva vänta orimligt länge då riskerar vi att någon kan fara illa.

Susanne Meijer (S) 
Johan Månsson (S)
Albulena Murati (S)
Eva Lena Danell Törnkvist (V)

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-31 14:52